Sınavlara Hazırlanmak Artık Daha Kolay!

Din Kültürü 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

…. EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI … ORTAOKULU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
8.SINIF II. DÖNEM II.YAZILI SORULARI

1- Komşumuz geçenlerde kurban kesti. Kendisi ve ailesi o etten yiyemeyeceği için etin tamamını komşulara, akrabalara dağıttı.
Sizce komşumuzun kestiği kurbana ne ad verilir?

A) Akika kurbanı B) Adak kurbanı
C) Şükür kurbanı D) Hac kurbanı

2- “Güçlü kimse,güreşte rakibini yenen değil,öfkelendiği zaman kendine hakim olabilen kimsedir.”
Yukarıdaki hadiste hangi ahlaki davranıştan bahsedilmiştir? A) Adalet B) Hoşgörü C) Merhamet D) Sabır

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre bilgi edinme yollarından biri değildir?
A) Akıl B) Vahiy
C) Rüya D) Duyular
4- Fitre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ramazan ayında verilir.
B) Diğer adı fıtır sadakasıdır.
C) Farz bir ibadettir.
D) Kişi başına verilir.
5- Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi kötü alışkanlıklar ile ilgili değildir?
A) Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
B) İçki,bütün kötülüklerin anasıdır.
C) Sarhoş eden her şey haramdır.
D) Ey iman edenler! Şarap,kumar…şeytan işi birer pisliktir.Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

6- Allah’ın her şeyi belli bir ölçü ve düzen içinde programlamasına ………. , zamanı geldiğinde bu programa uygun olarak gerçekleştirmesine …….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
A) Ecel-Ömür B) Kader-Kaza
C) Ömür-Ecel D) Kaza-Kader

7- Taassup ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanı yeniliklere kapatır.
B) Körü körüne taklide sebep olur.
C) İnsanı,ön yargılı yapar.
D) İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörü sağlar.

8- “Güneş’i sağ elime,Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”
Yukarıdaki hadiste Hz.Muhammed(sav)’in hangi özelliği anlatılmıştır?
A) Kararlı olması B) Saygılı olması
C) Adaletli olması D) Alçak gönüllü olması

9- Hilal yarınki sınavına çalışmıştır.Yatmadan önce bir kere daha konuları gözden geçirmektedir.
İçinden de “Ben üzerime düşeni yaptım.Gerisini Allah’a bırakıyorum.Ona güveniyorum.” der.

Hilal’in bu sözleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Mükellef B) Telbiye
C) İnfak D) Tevekkül

10- Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir?

A) Her hak sahibine hakkını veriniz.
B) Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.
C) Dinde zorlama yoktur.
D) Birisinin hakkını alan kimse ölmeden önce onunla helalleşsin.

11- Kişinin temel ihtiyaçları dışında en az 85 gr. altın ya da ona eş değer mal ya da paraya sahip olmasıdır.
Yukarıda hangi kavramın tanımı verilmiştir?
A) Fidye B) Nisap
C) Öşür D) Zekat

12-Kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkarılıp Mısır iline köle olarak satılan peygamber kimdir?

A) Hz. Eyüp B) Hz. Davut
C) Hz. Yusuf D) Hz. Yakup

12- 13- Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrenin belirli bir
düzen ve ölçüye göre yaratıldığına ilişkin değildir?

A) Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven.
B) Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur.
C) Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
D) Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu.

14- Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez?

A) Namaz kılmamak B) Hırsızlık yapmak
C) Alay etmek D) Dedikodu yapmak

15- Bana şunlar hakkında söz verin,ben de size cenneti müjdeleyeyim:Konuştuğunuz zaman doğru konuşun,söz verdiğinizde sözünüzü tutun,size emanet edileni koruyun.

Hz.Muhammed(sav) bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?
A) Danışarak iş yapmayı
B) İnsanlara değer vermeyi
C) Merhametli olmayı
D) Güvenilir olmayı
16- Aşağıdaki ayetlerden hangisi özgür irade ile ilgilidir?
A) Her can,ölümü tadacaktır.
B) Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik.İster şükredici olsun ister nankör.
C) Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.
D) Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan.

17- Aşağıdakilerden hangisi taassuptan korunma yollarından biri değildir?

A) Körü körüne başkaları taklit edilmelidir.
B) Aklı kullanmak gerekir.
C) Doğru bilgiye önem verilmelidir.
D) İnsanlara iyi bir eğitim verilmelidir.

18- Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunma yollarından biri değildir?

A) Dinimizin önerilerini dikkate almalıyız. B) Anne ve babamızın uyarılarını dikkate almalıyız. C) Sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmalıyız. D) Sosyal ortamlardan uzak durmalıyız.

19- Halife Ömer bin Abdulaziz çuval çuval şeker alır,fakirlere dağıtırmış.Ona,bunun yerine para vermesini tavsiye edenlere: “Ben şekeri çok severim,bu yüzden sevdiğim şeyi vermek istedim.” demiş.

Halifeyi böyle davranmaya yönelten ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul. B) İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.
C) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz.
D) Ey iman edenler! Allah için adaletle şahitlik edenlerden olun.

20- Aşağıdaki hadislerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) İki günü birbirine eşit olan ziyandadır.
B) Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.
C) Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun,kıyamet günü Allah’a şikayet edilirsiniz.
D) Allah insana;hayvanlara iyi davranmayı emretmiştir.

21- Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın zararlarından biri değildir?

A) Tembelliğe alıştırır.
B) Helal kazanca teşvik eder.
C) Zamanı boşa harcamaya neden olur.
D) Aile kurumuna zarar verir.

22-Hac ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şartları uygun olan her Müslümana farzdır.
B) Hacca gitmek için belirli bir vakit yoktur.
C) Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir.
D) Hacda ihramlı olmak şarttır.

23-Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği öneme örnek değildir?

A) Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.
B) Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.
C) Onlar,göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler.
D) Ant olsun biz insanı şerefli kıldık.

24- Aşağıdaki yasalardan hangisi biyolojik yasaya örnektir?
A) Kuşların kanatlarının olması B) Yer çekimi kanunu
C) Mevsimlerin oluşumu D) Suyun kaldırma kuvveti

25- Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed(sav)’in ahlaki
özelliklerinden biri değildir?
A) Bilgiye önem verirdi.
B) Zamanını iyi değerlendirirdi.
C) Çalışmayı sevmezdi.
D) Adaletliydi.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Abone Ol  
Bildir

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Metni Oku