Sınavlara Hazırlanmak Artık Daha Kolay!

8.sınıf din kültürü 2. dönem 2. yazılı soruları 2017

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

B-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (20*3=60 Puan)
“Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”
1. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin
hangisinde vurgulanmaktadır?
A) “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat.”
B) “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz…”
C) “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir…”
D) “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin”

I. Bilginin doğruluğuna önem vermek
II. Atalarından gördüğünü aynen yapmak
III. Yaratılış amacını düşünmek
IV. Duyduklarını sorgulamadan kabullenmek
2. Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri Kur’an’ın aklı kullanmaya yönelik tavsiyelerine uygundur?
A) I ve III. B) I ve IV. C) II ve III. D) II ve IV.

Bilge bir kişi vezire giderek kötü alışkanlıkların yaygınlaşıp ahlaki yapının bozulduğunu dile getirir ve bu konuda tedbir alınmasını ister. Vezir ise her koyunun kendi bacağından asılacağını ve bu işe karışmamasını söyler. Bilge kişi de bir koyunu keserek vezirin evinin karşısındaki ağaca asar. Koyun zamanla kokmaya başlar ve kokusu vezire kadar ulaşır. Bunu, bilge kişinin yaptığını öğrenen vezir hatasını anlar.
3.Buna göre bilge kişinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kötü alışkanlıkları önlemek için iyi örnekler oluşturulmalıdır.
B) Vezirler, halka karşı fedakarca davranmalıdır.
C) Aileler kötü alışkanlıklara yönelik tedbir almalıdır.
D) Kötülüğün bireye olduğu kadar topluma da zararı dokunacağı bilinmelidir.

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.”
4.Aşağıdaki örneklerden hangisinin bu ayete uygun olduğu söylenemez?
A) Zekâtını hesaplayıp altın olarak veren kuyumcu
B) Sürüsündeki en zayıf koyunu zekât olarak veren kişi
C) Zekâtını yetiştirdiği ürünlerin iyisinden veren çiftçi
D) Gelirinin zekâtını nakit para olarak veren esnaf
Ayşe Öğretmen derste kul hakkı konusunu işlemiştir. Anlatılanlardan çok etkilenen Bahadır, bu konuda hatalı olduğunu fark ettiği bazı davranışlarını düzeltme ve hayatında birtakım değişiklikler yapma kararı alır. Ve kendi kendine şöyle söz verir: …
5. Bu metin anlam bütünlüğü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle bitirilemez?
A) Kantinde sıra beklerken başkalarının önüne geçmeyeceğim.
B) Televizyon karşısında daha az vakit geçireceğim.
C) Arkadaşlarıma kötü lakap takmayacağım.
D) Sıraya yazdığım yazıları temizleyeceğim.

Bir gün adamın biri Hz. Peygamber’in huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, “Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?” diye takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek “Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir?” diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.
6.Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanlara değer verirdi.
B) Şaka yaparken bile yalandan kaçınırdı.
C) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayı severdi.
D) Kendisine yapılan kaba davranışları affederdi.

İnsan aklıyla düşünerek iyiyle kötüyü ve doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Bu nedenle İslam dini sadece aklî dengesi yerinde olanları Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu
tutmuştur.
7. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi
konuyla ilgili değildir?
A) “(Resulüm!) Sana bu Mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
B) “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.”
C) “… Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.”
D) “… İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”

• Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
• Kurucusunun asıl adı Sidhartha Guatama’dır.
• Mutlu olmak için “Nirvana”ya ulaşılması gerekir.
• Kutsal metinlerine Tipitaka (üç sepet) adı verilir.
8.Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?
A) Budizm B) Hristiyanlık C) Hinduizm D) Yahudilik
Hz. Muhammed (sav.), mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu. Biraz sonra bir arkadaşının oğlu babasının yanına geldi. Adam, oğlunu öpüp dizine oturttu. Bir süre sonra bu kez adamın kızı geldi. Onu ise hemen yanında bir yere oturttu. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) “Çocuklarının ikisini bir tutsana.” Buyurarak onu uyardı.
9. Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) tavsiye
ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabır B) Adalet C) Güven D) Hoşgörü

10. On Emir ve Cumartesi günü hangi dinle ilgilidir?
a) Hinduizm b) Yahudilik c) Hıristiyanlık d) İslam

Doğru bilgi; gerçek, güvenilir ve kesin olmalıdır. Zan ve tahmine dayalı olmamalıdır.
11. Bu ifadeye göre aşağıdaki davranışlardan
hangisi yanlıştır?
A) Sosyal medyada okuduğu bir haberin doğruluğunu araştırmak
B) Hakkında, mahkeme tarafından karar verilmemiş bir zanlıyı suçlu kabul etmemek
C) Bir tartışmada, her iki tarafı ve şahitleri dinleyerek karar vermek
D) Oturduğu apartmanın önünde bulduğu paranın kendisine ait olduğunu düşünerek sahiplenmek

Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: “Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen kalktı ve su kabından bir bardak su aldı. Hasan’a vermek için getirmişti ki Hüseyin de uyandı. Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi. Hz. Peygamber ise suyu Hüseyin’e değil önce Hasan’a verdi. Bunun üzerine Hz. Fatma ‘Babacığım Hasan’ı Hüseyin’den çok seviyorsunuz herhâlde.’ dedi. Hz. Peygamber ‘Hayır, suyu önce Hasan istedi.’ buyurdu.”
12. Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Danışarak iş yapardı.
B) Ailesiyle yakından ilgilenirdi.
C) Çocuklara karşı merhametliydi.
D) Davranışlarında adaletten ayrılmazdı.

Hz. Hatice, Hz. Muhammed’e (sav.) hitaben şöyle söylüyordu: “Allah seni katiyyen utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranan, çaresizlerin yardımına koşan, yoksulu himaye eden, misafirlerine ikram edersin.”
13. Buna göre Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır?
A) Yardımseverliğini B) Hoşgörüsünü
C) Affediciliğini D) Adaletini

14.Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların küçük yaşta başlamasını önlemeye yönelik davranışlar arasında yer almaz?
A) Çocuklara iyi örnek olmak
B) Okullarda çocukları bilgilendirmek
C) Çocukların her istediğini yerine getirmek
D) Çocuklara huzurlu bir aile ortamı oluşturmak

15.Yahudilik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Vahye dayalı dinlerin en eskisidir
B) Tanrıya “Yahova” adını verirler.
C) Kutsal kitapları Tevrat’tır.
D) İbadet yerleri kilisedir

Yüce Allah ilk insandan itibaren peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Nitekim insanların ellerinde bulunan ilahi kitaplar dinin tarihinin insanlık tarihiyle başladığını göstermektedir. Ayrıca eski yerleşim alanlarında yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî sembole de rastlanmıştır.
16. Bu metinde vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumlar ibadethanelere önem vermiştir.
B) İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir.
C) Her dinin bir kutsal kitabı vardır.
D) Din evrensel bir gerçekliktir

17- Ölümden sonra ruhun başka bir varlıkta yeniden dünyaya geleceği anlamına gelen reenkarnasyon (ruh göçü) inancı hangi dinlerde vardır?
A) Budizm- Hristiyanlık B) Budizm – Hinduizm
C) Yahudilik – Hinduizm D) Hristiyanlık – Yahudilik

18.Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerden değildir?
A) Hinduizm B) İslam C) Yahudilik D) Hıristiyanlık

19. İslamiyet, Yahudilik ve Hıristiyanlığın kutsal günleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Perşembe – Cuma – Cumartesi
B) Cuma – Cumartesi – Pazar
C) Pazar – Cumartesi – Cuma
D) Pazartesi – Salı – Pazar

20.Yahudilik ve Hinduizm’in en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkisi de ilahi dinlerdendir
B) İkisinde de peygamber inancı vardır
C) İkisi de milli dindir
D) İki dinin de ibadet yerleri havradır

C-) Aşağıdaki surelerle ilgili istenenleri yazınız.

1- Ayetel Kürsi’yi Yazınız. ( 1*10=10 Puan )

2- Ayetel Kürsi’nin Anlamını Yazınız. ( 1*10=10 Puan )

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Abone Ol  
Bildir

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Metni Oku