Sınavlara Hazırlanmak Artık Daha Kolay!

2018-2019 8. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Din Kültürü 2018-2019 8. Sınıf  2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı soruları,Din Kültürü 8. Sınıf  2 dönem 2 yazılı soruları indir,8. sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı testi çöz , 2019 Din Kültürü 8.sınıf 2 dönem 2 yazılı soruları dokümanları 

…… OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI 

1) Bir düşünceye, bir inanışa körü körüne bağlanıp başka inanç ve düşünceleri kabul etmemeye taassup denir.
Taassubun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merak
B) Hoşgörü
C) Cahillik
D) Özenti

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

2) Kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisinde vardır?
a) Budizm
b) Yahudilik
c) Hristiyanlık
d) Hinduizm

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

3) On Emir ve Cumartesi günü hangi dinle ilgilidir?
a) Hinduizm
b) Yahudilik
c) Hıristiyanlık
d) İslam

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

4) Salih amel kavramının tam karşılığı nedir?
A) Yapılan farz ibadetler
B) Allah rızasını kazanmak için yapılan faydalı işler
C) Kişinin çıkarına olan işler
D) İnsanlara güzel gelen işler.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

5) Budizm dininin kurucusu kimdir.?
a)lao tseu
b)konfiçyüs
c)siddharta gautama
d)avatara

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

6) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A. Evrendeki yıldız ve gezegenlerin pek çoğu şans eseriş olmuştur.
B. Allah’ın yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez.
C. Allah, kainatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaşatmıştır.
D. Allah’ın evrende koyduğu düzene kader denir.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

7) İnsan aklıyla düşünerek iyiyle kötüyü ve doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Bu nedenle İslam dini sadece aklî dengesi yerinde olanları Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu
tutmuştur.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi konuyla ilgili değildir?

A) “(Resulüm!) Sana bu Mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
B) “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz.”
C) “… Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.”
D) “… İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

8) İslam inancına göre bütün insanlar kıyametin kopuşundan sonra ahirette yeniden dirilecektir. Mahşer denilen yerde toplanacak, dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A. Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine
B. Allah’ın bağlayıcı olduğunda
C. Mahşer yerinde sadece Müslümanların toplanacağı
D. Ahiret inancının sadece Müslümanlarda olduğuna

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

9) Aşağıdakilerden hangisi zekât ve sadakanın ortak özelliklerinden birisi değildir?
A) İnsanları mutlu etmeleri
B) Muhtaçların ihtiyaçlarını gidermeleri
C) Sadece mal ve parayla yapılan bir ibadet olmaları
D) Allah’ın sevgisini kazandırmaları

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

10) Allah, yapılmasını istediği her ibadette insanların farklı bir yönünü geliştirmeyi ve o konuda bir bilinç oluşturmayı amaçlamıştır.
Buna göre “ Bütün Müslümanlarda paylaşma ve yardımlaşma ruhunun olması gerekir.” Düşüncesini daha çok fark ettiren ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A. Hac
B. Zekat
C. Oruç
D. Namaz

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

11) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez?
A) Namaz kılmamak
B) Dedikodu yapmak
C) Devlet malına zarar vermek
D) İnsanları bakışlarıyla rahatsız etmek

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

12) Aşağıdakilerden hangisi hristiyan alemince kabul edilen İncillerden değildir.?
a)matta
b)markos
c)pavlus
d)yuhanna

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap C” ][/bg_collapse]

 

13) Yahudilerin ibadet yerleri ve din adamlarına verilen isimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Kilise – Papaz
B) Sinagog – Haham
C) Cami – İmam
D) Kilise – Haham

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

14) İhtiyarlıktan, ölümden, ıstıraptan, arzu ve ihtiraslardan kurtulup yüceliğe ve huzura ermek anlamına gelen “Nirvana” hangi dinin öğretisinde yer almaktadır?
a) Hıristiyanlık
b) Hinduizm
c) Yahudilik
d) Budizm

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

15) İslam’ın diğer semavi dinlerden en önemli farkı hangisidir?
a) Arabistan’da ortaya çıkması
b) değiştirilmemiş, bozulmamış olması
c) indirildiği toplumun Arapça konuşması
d) kutsal bir kitabının olması

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

16) Kul hakkına girdiğimizde ve pişman olduğumuzda hangisini yapmamıza gerek yoktur?
a) Zararı tazmin etmeliyiz.
b) Hakkını helal et demeliyiz
c) Allaha tövbe etmeliyiz
d) Bir fakire sadaka vermeliyiz.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

17) Hinduizm çok tanrılı bir dindir.
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de inanılan tanrılardan birisi değildir?

A) Brahma
B) Buda
C) Vişnu
D) Şiva

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap A” ][/bg_collapse]

 

18) “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”
Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanmaktadır?

A) “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat.”
B) “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz…”
C) “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir…”
D) “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin”

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

 

19) “Şeytan, gerçekten apaçık, saptırıcı bir düşmandır.”  (Kasas Suresi,15.Ayet)
Aşağıdakilerden hangisi şeytanın özelliklerinden birisi değildir?

A)  İnsanlar arasına kin ve düşmanlık sokar.
B) İnsanları Allah’ı anmaktan alıkoymak ister.
C) İnatçı, nankör ve kibirlidir.
D) Kendine güvenenleri yardımsız bırakmaz

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap D” ][/bg_collapse]

 

20) ……..insanın bütün arzu ve isteklerinden kurtulması, ıstırap ve acılarının sona ermesiyle oluşan mutluluk ve huzur halidir. …………… ulaşmak için sekiz dilimli yolu izlemek gerekir. Bunlar; doğru yaşama doğru davranma doğru çalışma doğru karar verme., doğru düşünme, doğru anlama doğru niyet ve doğru yaşamadır.

Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangisi konulmalıdır?
a) reenkarnasyon
b) nirvana
c) tevhid
d) kast

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”cevap ne?” collapse_text=”cevap B” ][/bg_collapse]

Bu yazılı kağıdı 8. Sınıf Din Kültürü yazılı soruları ana kategorisinin 8. Sınıf Din Kültürü  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 8. Sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan 8. Sınıf Din Kültürü 2.dönem 2.yazılı soruları 2019 yazılı kağıdını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
[embeddoc url=”https://yazili-sorulari.com/wp-content/uploads/2019/04/8_sinif-Din-Kültürü-ve-Ahlak-Bilgisi2_donem-2.sinav_-1.docx” download=”all” viewer=”google”]

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Abone Ol  
Bildir

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Metni Oku